Aankoop De Bult 6

In 1963 kwam Paul zijn vader Peter Sinnige met zijn ouders, zus, 2 oudere broers, 3 jongere boers en huishoudster vrouw Zomer vanuit Heerhugowaard naar Appelscha. In een vrachtwagen met 4 koeien en een paard met veulen. Paul zijn opa Piet was kort daarvoor naar het noorden gereden voor de aankoop van een boerderij. Het oog viel op een boerderij van familie Van de Bult. Dezelfde middag is de boerderij beschreven bij de notaris en werd Paul zijn oma Jo Sinnige telefonisch op de hoogte gebracht.

Het oorspronkelijke bedrijf

De Bult 6 werd gekocht met 20 koeien, 26 hectare grond, 1 tractor en een telefoonverbinding. Met die laatste 2 dingen waren ze de enige op de buurt. De koeien werden gemolken in het land door Peter en zijn broers, met paard en wagen en 2 mobiele melkmachines. Dit werd uitgebreid door de jaren heen met 2×3 mobiele melkapparaten. Piet was van oorsprong tuinder. Door onvoldoende voer werd in begintijd ook appels, peren en witlof gevoerd.

Rechts op de foto Piet Sinnige, Jack aan melken en Peter giet de kan leeg.

Tegenslagen het eerste jaar

De start in het noorden kende enige tegenslag; het eerste jaar was een jaar met ijzel. De stroommasten begaven het op het dak van het woonhuis met het gevolg: wekenlang werd er met de hand gemolken omdat er helemaal geen stroom was. Aangezien het probleem zich op meerdere plekken voordeed en geen maatregelen werden getroffen, hebben de buren het met elkaar gerepareerd.  Er werden gaten gespit in de (half) bevroren grond, de afgeknapte verrotte palen werden terug gezet. Peters moeder Jo Sinnige zorgde voor soep, de kinderen schenen met een zaklicht en stonden met petroleumlampjes om te kunnen melken. De stroomvoorziening in het gebied was slecht. Er is nog een stroomstoring geweest waarbij vacuum werd gemaakt met een Deutz luchtgekoelde trekker. 

Al op jonge leeftijd boer

In 1966 werd de “Hollandse stal” gebouwd, waar direct 48 koeien werden gemolken. Peter was toen 12 jaar. 6 jaar later, in 1972 werd de Hollandse stal verlengd en werden er 77 koeien gemolken. Deze koeien stonden buiten al te wachten om naar de nieuwe stal te gaan om gemolken te kunnen worden. De bouw van de stallen werd altijd door de familie zelf gedaan.  Het melken gebeurde nog steeds met mobiele melkapparaten, een vaccumleiding door de stal, emmers en melkbussen, iedereen van het gezin hielp mee. 

Jonge handelsgeest

Naast het werk thuis was de hele familie druk met loonwerk bij andere boeren. Ze gingen mest rijden maaien,  hooi persen, hooi in het vak zetten en kunstmest strooien.

Daar naast hielden de broers hun eigen geiten dekstation. Er werd gehandeld in schapen en fjorden. Deze laatsten werden gekocht op de markt en beleerd. 

Er werd ook met paarden hout gesleept uit de bossen in opdracht van Staatsbosbheer.

Melken met de melkleiding

In 1974 kwam de melkleiding en werd er met 8 apparaten gemolken. Peter en Toos molken beide aan een kant van de stal elk met 4 apparaten tegelijk.

Nog steeds ging de melk in melkbussen (tot wel 33 stuks per melkbeurt) omdat er onvoldoende stroom was om een melkkoeltank te koelen. Die melkbussen werden in het tanklokaal gevuld. 

Vooral het platteland van de provincie Friesland kampte met capaciteitsproblemen op het gebied van stroom. Als de buren gingen melken dan ging de melkmotor langzamer draaien en was er minder melk. De melkbussen werden met trekker en wagen opgehaald en vervoerd naar de fabriek en daar omgespoeld. 1 keer per 14 dagen zat het melkgeld onder de deksel van de bus, en stond onbewaakt langs de kant van de weg.

De rijdende melkontvangst

Vanaf ’77 kwam de rijdende melkontvangst en werd er niet meer met melkbussen gewerkt. De melktank werd gekocht en Peter ging in maatschap met zijn vader. Door het melken met een melktank kon de melkauto de melk met de slag uit de tank halen en naar de fabriek brengen. Het sjouwen van de vele melkbussen was eindelijk een einde aan gekomen. 

 In ’78 trouwden Peter en Toos en werd er een huis bij de boerderij gebouwd, De Bult 6a. Hier gingen Peters ouders Piet & Jo wonen en Peter en Toos trokken in de oude boerderijwoning aan De Bult 6.

Peter & Toos

In ’80, heeft Peter het bedrijf overgenomen van zijn vader. Een paar jaar later,  in ’83 werd vervolgens een ligboxenstal gebouwd met melkstal die nu dienst doet als ruimte van pinken en droge koeien. Toos heeft altijd mee gewerkt vanaf het moment dat ze op het bedrijf kwam wonen en is later ook in maatschap getreden. Ze hield zich bezig met alle voorkomende werkzaamheden.  

In de oude boerderijwoning zijn Mirella, Paul & Anja geboren. Tot ‘ 86 hebben ze hier met de kinderen gewoond waarna ze het huis aan De Bult 6a gingen bewonen en De Bult 6 gingen verhuren. Aan familie en aan vakantiegangers. 

Paul

Paul hielp als kleine jongen zijn vader regelmatig mee op het bedrijf. Er was ruimte om zich met de geiten te vermaken, een konijnenfokkerij te houden en hij hielp met klusjes elders samen met zijn beste kameraad. 

Paul koos na de middelbare landbouw school in Drachten voor de Hogere Landbouwschool in Leeuwarden en hierna een studie Agrarische Makelaardij. 

Paul & Aafke

In de kroeg in Appelscha ontmoette Paul boerendochter Aafke uit het Drentse Ekehaar en in 2004 op de Zwarte Cross sloeg de vonk over. Paul was op dat moment aan het studeren op het Van Hall in Leeuwarden en Aafke aan de Hogere Hotelschool in Leeuwarden. Na een periode in Leeuwarden te hebben samengewoond en een reis te hebben gemaakt naar Azie zijn Paul en Aafke in 2008 samen gaan wonen in de “vakantiewoning”, het ouderlijk huis van Paul.  Paul werkte in die tijd op de boerderij en als Agrarisch Makelaar voor LTO Vastgoed. Aafke was werkzaam als hoofd receptie in een hotel in Steenwijk en later als Intercedent bij Randstad en kantoormedewerker bij Bos Tap- & Eventservice in Appelscha. 

Naar het nu

In 2007 is Paul in maatschap gegaan bij zijn vader en heeft er verdere uitbreiding van het bedrijf plaatsgevonden. In 2014 is een geheel nieuwe melkveestal gebouwd met 2 melkrobots.  Zie foto’s.  Aafke is in 2017 begonnen met verkoop van vlees van eigen koeien en onze skybox werd inmiddels regelmatig bezocht voor bijeenkomsten, dat het idee ontstond om deze structureel beschikbaar te stellen voor groepen. 

× Kan ik u ergens mee helpen?